Mama aktywna zawodowo

Dziś zaczynamy pierwszą serię wywiadów. Przeprowadzimy je z mami aktywnymi zawodowo tak aby pokazać wam różne ścieżki, różne możliwości. Niektóre z naszych mam zdecydowały się na kompletną zmianę ścieżki zawodowej, inne zmieniły etat na pracę na własny rachunek, jeszcze inne pozostały w swoim oryginalnym zawodzie. Wszystkie pokazują jak pogodzić życie zawodowe z wychowaniem i opieką nad dziećmi. Najważniejsze w naszych wywiadach jest to, że pokażemy mamy szczęśliwe niezależnie od tego jaką drogę wybrały, opieki przez parę lat nad dziećmi czy szybkiego powrotu do zawodu.

Zapraszamy do lektury cyklicznie pojawiających się wywiadów.

?
?