Macie wrażenie, że niemal w każdej firmie najpopularniejszą formą szkolenia stał się coaching, a prawie wszyscy zajmujący się rozwojem mają przy nazwisku dopisek “coach”? Niektórzy mówią, że to istne zatrzęsienie wcale nam nie służy. Inni płyną na fali nazywając swoje dobre rady coachingiem, a na Facebooku powstał nawet fanpage “Zdelegalizować coaching i rozwój osobisty” (ponad 100 000 fanów!). Z drugiej strony coraz więcej uczelni oferuje studia o kierunku coaching, organizowane są branżowe konferencje. Wiele osób także potwierdza, że właśnie udział w coachingu odmienił ich życie.

Co tak naprawdę kryje się za tym magicznym słowem?

Kiedy warto wybrać się na coaching, a kiedy wskazane są inne formy wsparcia i rozwoju?

Jak wyglądają sesje coachingowe?

Zapytałyśmy o to trzech coachów, którzy pracują zgodnie ze standardami organizacji międzynarodowych (jak International Coaching Federation) i posiadają duże doświadczenie w tej branży. Jednocześnie każdy z nich udzielił rzetelnych i szczerych odpowiedzi, uchylając rąbka tajemniczości i magii coachingowi.

Beata Kaczyńska  – Master&Team Coach z dziewięcioletnim doświadczeniem. Nauczyciel i superwizor pracy trenerskiej i coachingowej – obecnie w ramach Kursu Coachingowego WINGS, wcześniej w ramach kursów akredytowanych przez EMCC. Psycholog z trzynastoletnią praktyką psychoterapeutyczną. Trener z ponad dwudziestoletnim stażem. Prowadzi zarówno działania coachingowe i edukacyjne dla profesjonalistów różnych szczebli firm (executive i business coaching), instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych; jak też wspiera klientów indywidualnych w procesach life-coachingowych. Projektuje i przeprowadza team coachingi. Popularyzuje idee coachingu jako ekspert w szeregu publikacji prasowych (Magazyn Coaching, Gazeta Wyborcza, Zwierciadło i inne). Współwłaścicielka firmy coachingowo-szkoleniowej WINGS Szkoła Coachingu.

Joanna Chmura – psycholog, coach ACC ICF, trener, realizuje projekty szkoleniowo-coachingowe w Polsce, Holandii, Danii oraz Wielkiej Brytanii. Od 2014 jako jedna z dwóch osób w Polsce pracuje modelem The Daring Way™ oraz Rising Strong™. Pracuje z klientami indywidualnymi i zespołowymi w tematyce autentycznego przywództwa i związanych z nim: motywacji, poczucia własnej wartości oraz odwagi. Dzięki kilkukrotnemu doświadczeniu życia i pracy za granicą realizuje również programy coachingowe dla expatów, którzy przyjeżdżają do Polski do pracy w oddziałach międzynarodowych korporacji.

Michał Faron – trener i coach biznesu, konsultant organizacji, facylitator. Praktyk z czteroletnim doświadczeniem menedżerskim (IT, HRM); posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla biznesu i sektora publicznego; specjalizuje się w takich obszarach jak przywództwo, zarządzanie zespołem, coaching, kreatywność oraz wystąpienia publiczne.

COACHING

Czym jest coaching?

(Beata Kaczyńska) Różnych bardzo mądrych definicji jest wiele. Na nasz użytek powiem, że jest to forma pomocy psychologicznej, której głównym zadaniem jest wspieranie klienta – rozmaitymi metodami oraz technikami – w realizacji jego celów. W coachingu koncentrujemy się na rozwoju a nie na korektach, na zmianie a nie na uzdrawianiu, na organizowaniu się tu i teraz a nie na analizowaniu przeszłości, czy fantazjowaniu o przyszłości. Zapraszamy naszych klientów do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie w tym wymiarze, nad którym chcą pracować na coachingu. Towarzyszymy w wypracowaniu takich rozwiązań, które klient uzna za użyteczna dla siebie i za ekologiczne z perspektywy systemów, w których funkcjonuje. Coaching jest procesem rozłożonym w czasie, w którym bardzo istotna jest też relacja coach-klient: jej jakość i przebieg. Stąd coachów obowiązuje kodeks etyczny.

(Joanna Chmura) Coaching indywidualny to intensywna forma pracy rozwojowej w formule „jeden na jeden”. To katalizator zmian, który wspiera klienta w wyznaczaniu celu, planowaniu działań i radzeniu sobie z przeszkodami stojącymi na drodze do docelowego punktu. To narzędzie, które dodaje odwagi, wiary i przyspiesza pojawienie się widocznych efektów pracy w wybranym obszarze.

Wierzę, że każdy z nas jest w stanie dokonać zmiany samodzielnie. Z jakiegoś powodu jednak część z nas tego nie robi. Klienci wskazują na różne powody – najczęstsze z nich to brak motywacji, wytrwałości, wiary w siebie, klarowności pomysłu, w którą stronę chcę podążać, wiary w sukces podejmowanych działań, znajomości narzędzi i skutecznych sposobów wprowadzania zmian.

Pracuję z klientami, którzy na pytanie „jak bardzo jesteś zmotywowany do zmiany” na skali od 1 do 10 wskazują 10, którzy są gotowi włożyć wysiłek w pracę nad swoim rozwojem i wiedzą, co chcą zmienić lub są gotowi na znalezienie odpowiedzi na to pytanie.

Jakie są rodzaje coachingu?

(Beata Kaczyńska) Gdy patrzę wokół, mam wrażenie, że coraz ich więcej. Ponieważ jednak lubię prostotę, to uważam, że zasadniczo istnieją dwa rodzaje coachingu: nurt biznesowy i nurt rozwoju osobistego, czyli tzw. „life coaching”. Ten pierwszy koncentruje się na kwestiach związanych z życiem zawodowym klientów, gdzie często sponsorem a nierzadko i pomysłodawcą procesu coachingowego jest organizacja zatrudniająca daną osobę. W life coachingu klienci zajmują się swoimi osobistymi dylematami. Mogą to być także kwestie związane z ich pracą, ale w tym przypadku pracodawcy naszych klientów nie mają żadnego udziału w procesie: klienci sami definiują swoje cele i sami płacą za sesje.

Trzeba wspomnieć, że coachowie wypracowują swój osobisty styl pracy, tworzą specjalizacje, by z jak największą korzyścią dla klientów i jak największą satysfakcją osobistą wykonywać swoje zadania. Mechanizmy i filozofia  pracy coachingowej zawsze będą podobne, niemniej specyfika zjawisk spotykanych np. w świecie relacji osobistych, sportu, czy zarządzania jednak ma swój unikatowy koloryt.

A żeby nie było tak prosto, to jeszcze trzeba pamiętać o tym, że oprócz coachingu indywidualnego, istnieje również coaching grupowy w swoich różnych odmianach…

Jakiem coachingiem Ty się zajmujesz?

(Beata Kaczyńska) Oba te nurty – zarówno w wydaniu indywidualnym, jak i grupowym – są mi bliskie. Pracuję coachingowo z menadżerami różnych firm i mam wielu klientów będących na ścieżce rozwoju z powodów osobistych. Z racji tego, że jestem psychologiem i mam za sobą kilkanaście lat pracy terapeutycznej, bywam też zapraszana do poprowadzenia tzw. coachingowych interwencji kryzysowych, czyli wsparcia w sytuacjach nagłych, nierzadko budzących silne emocje a wymagających szybkich decyzji i konkretnego planu.

(Joanna Chmura) W realizowanych przeze mnie programach coachingowych uwzględniam aktualną wiedzę psychologiczną dotyczącą motywacji, celów i siły woli. Bazę dla mojej pracy coachingowej stanowią cztery filary:

  1. Wyniki badań dr Brené Brown (2016) o odwadze, wstydzie, wrażliwości i autentyczności oraz ich wpływie na sposób, w jaki budujemy relacje, jakie decyzje podejmujemy, jak planujemy i realizujemy nasze zamierzenia.
  2. Badania prof. Carol Dweck (2006) dotyczące zjawiska “growth mindset vs. fixed mindset”, w których wskazuje, jak sposób myślenia wpływa na podejmowane decyzje, motywację, samokontrolę i osiąganie celów.
  3. Poznawczo-behawioralna metodyka pracy, gdzie osią zmian jest praca na przekonaniach i na ich bazie powstałych nawykach mających wpływ na nasz sposób działania, myślenia i odczuwania.
  4. Mindfulness i praktyki uważności wspierające proces świadomego wprowadzania pożądanych zmian.

W jakiej sytuacji warto skorzystać z coachingu?

(Beata Kaczyńska) Z każdego typu pomocy warto korzystać wówczas, gdy sami i z pomocą bliskich nam osób nie potrafimy rozwikłać nurtujących nas dylematów.

A zatem z coachingu warto skorzystać jeśli czujemy, że nasza perspektywa tylko nas ogranicza a nie potrafimy złapać do niej dystansu. Jeśli czujemy, że inspiracja osoby z zewnątrz mogłaby wnieść coś nowego. Jeśli utknęliśmy w impasie decyzyjnym dotyczącym nas samych lub naszych relacji z otoczeniem. Jeśli chcemy się przygotować do czekających nas zmian życiowych i zawodowych. Kiedy chcemy lepiej zasymilować zmiany, których doświadczyliśmy – nierzadko ku swemu zaskoczeniu. Wreszcie – jeśli chcemy zmienić naszą postawę wobec siebie samego, świata i ludzi, bo nasze aktualne podejście nie przynosi nam upragnionych rezultatów.

Dodatkowo – jeśli mamy wątpliwości, czy nasza sprawa jest kwestią, nad którą warto pracować coachingowo, coach podczas sesji konsultacyjnej ma za zadanie to ocenić i – ewentualnie – przekierować nas do innego specjalisty.

(Michał Faron) Generalnie w coachingu nie ma “jednoznacznych” odpowiedzi. Ile ludzi tyle pomysłów na to, kiedy warto. Odnosząc się jednak do istoty coachingu – jeżeli czuję, że warto „wpływać” na swoją przyszłość, natomiast nie do końca wiem jak / poprzez co – to coaching jest odpowiednią formą indywidualnego rozwoju.

Kiedy coaching, kiedy terapia, a kiedy warsztaty rozwojowe?

(Beata Kaczyńska) Coaching bardzo czerpie z niektórych nurtów terapii, a nowoczesne terapie nie są już tym samym, co zaśniedziała nieco i kojarzona najczęściej z seriali klasyczna psychoanaliza. Zatem nierzadko może się zdarzyć, że ten sam klient równie efektywną pomoc mógłby znaleźć i u coacha, i u terapeuty. Niemniej, nie jest tak zawsze.

Terapię – po pierwsze – warto rozważyć,  jeśli obserwujemy u siebie symptomy zagrażające zdrowiu lub życiu. Po pomoc psychoterapeuty warto też udać się, jeśli mamy za sobą różne trudne, bardzo bolesne doświadczenia (albo nawet jedno) i dotąd nimi w żaden sposób się nie zajmowaliśmy a mamy poczucie, ze wpływają one niekorzystnie na jakość naszego obecnego życia. Być może też korzystniejsza będzie dla nas jakaś forma psychoterapii, jeśli mamy silną potrzebę zrozumienia „dlaczego” nasze życie wygląda tak a nie inaczej i potrzeba ta warunkuje – według nas – zmianę. Zatem jeśli uważasz, że dopóki nie zrozumiesz, skąd się wziąłeś właśnie taki, to się na pewno nie zmienisz, to być może psychoterapia jest dla ciebie.

Warsztaty rozwojowe z kolei z reguły mają jakiś wspólny mianownik – albo jest nim grupa docelowa (np. młode matki), albo temat (np. jak być asertywnym). Jeśli poszukujemy wparcia osób będących w podobnej sytuacji jak my, czy informacji bądź umiejętności z określonego zakresu, to takie warsztaty są dla nas. Ich efektem dodatkowym może być chęć kontynuowania własnej zmiany na drodze terapeutycznej i coachingowej.

Ile trwa coaching? Jak długi jest proces? Jak często odbywają się spotkania?

(Beata Kaczyńska) Coaching jest procesem krótkoterminowym. W danym cyklu proponuję klientom najpierw spotkanie konsultacyjne a potem maksymalnie 12 sesji, z których każda trwa 90 minut. Przy czym – za każdym razem indywidualnie uzgadniamy ilość planowanych spotkań, uzależniając ją od spraw, z którymi na coaching przychodzi klient i celów, które sobie stawia. Spotkania odbywają się nie rzadziej niż co 3 tygodnie.

(Michał Faron) Zazwyczaj kontraktuje się 8-10 sesji. Każda sesja to czas między 45-60 minut. Jednak nie ma tutaj rozwiązań ostatecznych. Wydaje się że optymalne jest 8 sesji. Ważne jest aby zachować pewną regularność spotkań. Ja preferuję interwały 14-to dniowe. To według mnie dobry czas na to aby, zrealizować różne zadania, wprowadzić w życie decyzje i przynajmniej częściowo je zweryfikować. Oczywiście życie i praca pisze różne scenariusze i czasem trzeba proces przyspieszyć lub opóźnić o kilka dni. Uważam jednak, że maksymalny czas to 3 tygodnie pomiędzy sesjami.

Ile trwa coaching – trudno określić, ponieważ cały proces składa się z kilku etapów:

  • Decyzji osobistej o udziale w procesie indywidualnego rozwoju poprzez coaching
  • Poszukiwanie odpowiedniej osoby coacha
  • Spotkanie „rozpoznawcze” – zazwyczaj bezpłatne
  • Spotkanie planujące cele i cały proces
  • Spotkania/Sesje coachingowe
  • Spotkanie zamykające proces – rekomendacje

Z jakimi tematami warto przyjść na coaching?

(Michał Faron) Paradoksalnie – nie trzeba mieć „gotowych” tematów. Coaching to sposób na odkrywanie swoich osobistych/indywidualnych potrzeb, ukierunkowanych na zmiany, które dzieją się od momentu decyzji o zmianie. To trochę ta „magia” coachingu. W momencie jak pomyślę sobie o zmianie – już de facto zaczynam pracę w kierunku jej wprowadzenia. Oczywiście wiele osób ma przygotowane tematy / obszary nad którymi chce pracować – to świetnie. W większości przypadków to doskonały trop. Jednym z aksjomatów coachingu jest to, że Klient potrafi wskazać dla siebie najlepszy kierunek i dokonuje świadomego lub nieświadomego wyboru – najlepszego dla siebie w danym momencie życia.

 

Przeczytaj także:

Share.

About Author

?
?