Browsing: Mama aktywna zawodowo

Dziś zaczynamy pierwszą serię wywiadów. Przeprowadzimy je z mami aktywnymi zawodowo tak aby pokazać wam różne ścieżki, różne możliwości. Niektóre z naszych mam zdecydowały się na kompletną zmianę ścieżki zawodowej, inne zmieniły etat na pracę na własny rachunek, jeszcze inne pozostały w swoim oryginalnym zawodzie. Wszystkie pokazują jak pogodzić życie zawodowe z wychowaniem i opieką nad dziećmi. Najważniejsze w naszych wywiadach jest to, że pokażemy mamy szczęśliwe niezależnie od tego jaką drogę wybrały, opieki przez parę lat nad dziećmi czy szybkiego powrotu do zawodu.

?
?